Get the Flash Player to see this rotator.
SZKOŁA

Aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Publiczne
Baza Dydaktyczna
Dyrekcja
Kadra
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Administracja
Kontakt
UCZNIOWIE
Kalendarz
Kl. III GP
Patron roku 2016
Dowozy Uczniów
Dzwonki
SU
Działalność SU
Klasy
Wym. Eduk. SP
Wym. Eduk. GP
Rzecznik Praw
Kodeks Etyczny
Podręczniki SP
Podręczniki GP
RODZICE
Rada Rodziców
Informacje
PLAN LEKCJI
SP I -VI
GP I-III
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła
Zajęcia Dodatkowe
Akcje Wolontariatu
Gazetka Szkolna
Projekty
Podziękowanie Dyrektora szkoły i Grona pedagogicznego
PODZIĘKOWANIE!
Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach serdecznie dziękuje za wsparcie w głosowaniu „naszego” projektu edukacyjnego z matematyki „Matma – to też zabawa. Nie bój się więc – i Ty dasz radę!”
Dzięki tak wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców Gminy Gaworzyce w głosowanie za „naszym” projektem, Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach wygrało rywalizację z 14 szkołami o Nagrodę Publiczności w kategorii „projekty dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.
Nasz projekt otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości 5 000 zł, którą zamierzamy wykorzystać na wycieczki edukacyjne promujące matematykę wśród uczniów naszego gimnazjum. Jednocześnie chcemy przypomnieć, że na realizację „naszego” projektu w przyszłym roku szkolnym otrzymaliśmy kwotę w wysokości 8 000 zł.
Po raz pierwszy w historii III edycji programu mPotęga swoje wnioski mogły składać podmioty z całego kraju, co zaowocowało niespotykaną dotąd skalą 880 nadesłanych zgłoszeń. Dzięki temu Fundacja mBanku przeznaczyła na dofinansowania rekordową kwotę 1,2 mln zł, nagradzając aż 210 z 880 nadesłanych wniosków.
Najciekawsze inicjatywy otrzymały granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł., a 30 najlepszych projektów, w tym projekt z „naszej szkoły”, miało szansę walki o dodatkową Nagrodę Publiczności, w wysokości 5 tysięcy złotych.
I za tę Nagrodę Publiczności jeszcze raz PAŃSTWU SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Prezentujemy wyniki głosowania w kategorii „Adresaci działań – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”:
1. Zespół Edukacyjny w Gaworzycach - Gimnazjum Publiczne 3306
2. Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie 2996
3. Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny 2735
4. Gimnazjum w Chybiu 2727
5. Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 2698
6. Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku 2593
7. Zespół Szkół Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej 2319
8. Fundacja Edukacji Społecznej EKOS 2035
9. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie 2009
10. Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce 1930
11. Gimnazjum nr 7 w Bytomiu 1912
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych 1746
13. Stowarzyszenie Projekt Zewnętrza 1693
14. Gimnazjum nr 26 im. Jana III Sobieskiego w Gdańsku 1624
15. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie 157
Stypendia socjalne na rok szkolny 2016/2017
Stypendia socjalne na rok szkolny 2016/2017
Informujemy, że w terminie do 15 września br. w Urzędzie Gminy Gaworzyce można składać wnioski na stypendium socjalne dla :

1. Uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Dzieci uczęszczające do przedszkola oraz słuchacze studiów wyższych nie kwalifikują się do ubiegania o powyższe stypendium.

Starający się o stypendium zobowiązany jest do udokumentowania dochodu na członka rodziny (brany jest pod uwagę dochód wszystkich osób żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym), za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. miesiąc sierpień 2016r. i nie może być wyższy niż - 514, 00 zł netto.
Dochód miesięczny (netto) w rodzinie należy potwierdzić zaświadczeniami o ich wysokości tj.
• odcinkiem pobranej renty/emerytury,
• zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub oświadczenie własnym,
• zaświadczenie z GOPS-u o pobranych zasiłkach w tym dodatek mieszkaniowy lub oświadczeniem własnym,
• zaświadczeniem z Urzędu Pracy o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub oświadczeniem własnym,
• zaświadczeniem z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego dochód wynosi – 288, zł
• inne,
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2015 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.
Wnioskodawcą może być jedynie osoba dorosła. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek składa jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka, a w przypadku osoby pełnoletniej osoba ubiegającej się o stypendium. Wnioski o stypendium składane są na każde dziecko indywidualnie. Każdy z wniosków powinien zawierać taką samą ilość zaświadczeń (lub ich kopie) potwierdzających wymagany dochód.
Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Gaworzyce pokój nr 5a lub na stronie internetowej gminy.
Szczegółowe informacje – Urząd Gminy Gaworzyce , pok. Nr 5a , tel. 76 83 16 285 w. 39

Ubezpieczenie uczniów rok szkolny 2016/2017
UWAGA
Ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2016/2017
Firma ubezpieczeniowa: COMPENSA
Wysokość składki: 50,00zł (pięćdziesiąt złotych)
Termin opłacenia składki: 30 września 2016r.
Suma ubezpieczenia 15.000zł + dodatkowo 7.500zł trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW oraz wskutek ataków sabotażu i terroru.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia
Życzenia

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrekcja szkoły
Spotkanie rodziców uczniów kl.I
Dnia 29 sierpnia 2016 roku o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej w Gaworzycach odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klasy pierwszej.
Wyprawka dla pierwszoklasisty
WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gaworzycach
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. Podręczniki darmowy pakiet
2. Piórnik
2 ołówki (HB średnio miękki)
temperówka zamykana
gumka do ścierania
kredki ołówkowe
nożyczki (ostre bezpiecznie zakończone)
klej w sztyfcie
długopis lub pióro
linijka
pisaki- 4 kol

3. Zeszyty:

16 kartkowy w 3 linie do edukacji polonistycznej;
16 kartkowy w 3 linie do dyktand;
16 kartkowy w kratkę (bez marginesów) do edukacji matematycznej
16 kartkowy do edukacji przyrodniczej
32 kartkowy w kratkę na dzienniczek
Na pierwszej stronie w zeszytach kontaktowych rodzice powinni wpisać niezbędne informacje:
- imię i nazwisko,
- adres
-telefony kontaktowe

4. Materiały plastyczne:
farby plakatowe
pędzle w trzech rozmiarach
pojemnik na wodę
kredki świecowe BAMBINO
plastelina
papier kolorowy -wycinanki
papier kolorowy samoprzylepny
bloki rysunkowe białe A4
blok techniczny biały A4
blok techniczny kolorowy A4
tekturowa teczka na prace
Rzeczy do plastyki będą mogły pozostać w klasie
TYLKO MUSZĄ BYĆ PODPISANE. Każde dziecko otrzyma do swojej dyspozycji szufladkę.


5. WF
granatowe lub czarne spodenki i biała koszulka zapakowane w podpisanym worku, dres na chłodniejsze dni na zajęcia na boisku.
Obuwie sportowe

6. Obuwie na zmianę , w PODPISANYM worku.

7. Strój galowy:
dziewczynki: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,
chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie.

9. Dodatkowe informacje:
Podręczniki i zeszyty prosimy obłożyć i podpisać na okładce.
Dzieci nie przynoszą do szkoły niebezpiecznych zabawek oraz wartościowych rzeczy (telefonów komórkowych) , nie powinny też nosić biżuterii.
Informacje na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 będzie można uzyskać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły www.zegaworzyce.pl
1 września 2016 r wszystkie dzieci przychodzą ubrane na galowo.
1 września odbędzie się ślubowanie i pasowanie na ucznia.


Do zobaczenia we wrześniu!
mPotęga
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że projekt ZE w Gaworzycach otrzymał dofinansowanie w III edycji Programu mPotęga, tym razem w Gimnazjum Publicznym.
Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć otrzymała 880 wniosków w obu Konkursach, tj. kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt Gimnazjum Publicznego, jako jeden z najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu ma szansę zdobyć w głosowaniu internetowym Nagrodę Publiczności w postaci dodatkowej dotacji w wysokości 5000 zł.
Głosowanie będzie trwało:
od piątku 24 czerwca b.r. godz. 10:00 do 8 lipca b.r. do godz. 10:00.

W czasie głosowania każda osoba będzie mogła oddać 1 głos dokładnie raz na 24h.
Aby głos był ważny, osoba powinna zagłosować na wybrane 3 projekty w każdej kategorii i o stałej porze dnia – o stałej godzinie, najlepiej rano.

Głosowanie będzie miało miejsce na stronie www.mpotega.pl
.

Liczymy na Państwa zaangażowanie w promocję udziału Projektu ZE w Gaworzycach i systematyczne głosowanie na stronie www.mpotega.pl

Z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie projektu naszej szkoły!

Z poważaniem
Dyrektor ZE w Gaworzycach
Elżbieta Cieniuch
wraz ze społecznością szkolną –
odbiorcami naszego projektu
SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAŁYMI PISARZAMI
Piątek 17.06.2016 był wyjątkowym dniem dla sześciu uczniów klasy 3a naszej szkoły. To właśnie tego dnia, podczas spotkania autorskiego zorganizowanego przez Panią Dorotę Joniec, mieli okazję zaprezentować swoim kolegom i koleżankom napisane przez siebie książki.

Autorzy książek, to Małorzata Franczak („Magiczny amulet”), Alicja Kukułka („Księżniczka Marta”), Marta Kukułka („Zaczarowana Łąka”), Monika Milewska („Maja”), Mateusz Pakuła („Luna”), Malwina Urbaniak („Przygody Kotka Psotka”).

Jak podkreślają młodzi autorzy inspiracje do napisania opowiadań były różne – z jednej strony było to opisanie przygód posiadanych przez nich w domu zwierząt, a z drugiej bajki. „Na pomysł bajki wpadłam oglądając zdjęcie w kalendarzu, na którym była cała czerwona od maków i stokrotek łąka” – wspominała Marta Kukułka.
Wszystkie opowiadania zosały wydane w formie książkowej, a ich oprawa graficzna została wzbogacona ilustracjami, które stworzyli sami autorzy oraz ich koledzy i koleżanki z klasy 3a.
Opiekę nad całością projektu sprawowała Dorota Joniec.
Dni Języków Obcych
W dniach od 23 maja do dnia 1 czerwca w Gimnazjum Publicznym realizowany był projekt edukacyjny "Języki obce paszportem do lepszej przyszłości" połączony z II edycją zmagań gimnazjalistów o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. Uczniowie gimnazjum wykazali się zarówno umiejętnościami językowymi jak i artystycznymi w 5 konkurencjach:

1 Plakat na temat Niemiec
2 Plakat na temat Anglii i Stanów Zjednoczonych
3. Turniej wiedzy o Niemczech
4. Turniej wiedzy o Anglii
5. Twoja twarz brzmi znajomo Turniej muzyczny

W ramach projektu "Języki obce paszportem do lepszej przyszłości" uczniowie pod okiem nauczyciela wykonali szereg działań, dzięki którym zostały przybliżone zagadnienia niezbędne podczas nauki języków obcych. Ponadto, cała społeczność uczniowska miała okazję uczestniczyć w realizacji zaplanowanych działań, do których należały:
1. Krótkie scenki, skecze wykonywane w j. obcym.
2. Piosenki – konkurs „Twoja twarz brzmi znajomo” śpiewane w wersji karaoke
3. Łamańce językowe
4. Plakaty na temat Anglii i Niemiec – konkurs-wykonane przez uczniów i eksponowane na terenie szkoły
5. Krótkie quizy wiedzy o krajach- przedstawiciele klas rozwiązywali quizy dotyczące informacji o Wielkiej Brytanii Niemczech
6. Przedstawianie ciekawostek: Czy wiesz, że.....
7. Wystawki dotyczące poszczególnych krajów, na których zostały wyeksponowane: literatura, słowniki, rekwizyty kojarzące się z danym krajem.
8. W salach lekcyjnych wyświetlane były filmy w języku angielskim i niemiecki
Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w działania realizowane w ramach projektu edukacyjnego. Podsumowaniem projektu był międzyklasowy turniej piosenki obcojęzycznej śpiewanej w wersji karaoke. Uczniowie samodzielnie wybierali sobie piosenki, które musieli zaprezentować na forum szkoły. Konkurs wzbudził wśród uczniów wiele pozytywnych emocji. II Edycję zmagań gimnazjalistów o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły wygrała klasa III a. Koordynatorami projektu były pani Magdalena Trzcińska i Justyna Szymańska-Mały

Odbiór jabłek
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego
zaprasza rodziców dzieci szkolnych
oraz rodziców przedszkolaków
PP w Gaworzycach
po odbiór jabłek
w środę 15 czerwca 2016r.
w godz. od 1500 - 1900Jabłka rozprowadzane są w ramach programu Agencji Rynku Rolnego
Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie Roku Szkolnego w Zespole Edukacyjnym
w Gaworzycach


23.06.2016r.

08.20 -Msza święta – uczniowie klas I-III ed. wczesnoszkolnej i Gimnazjum
09.00 -apel – kl.VI
Od godz.10:10 zajęcia zgodnie z planem lekcji.
Odwozy bez zmian.

24.06.2016r.

08.20 -Msza święta uczniów IV-VI
08.15 Apel klas I-III ed. wczesnoszkolnej
09.30 Uroczysty apel zakończenia roku szkolnego 2015/2016
11.00 odwozy

Kurs I
PKS I PKS II
11.20Koźlice, Kłobuczyn
Gostyń, Dalków, Witanowice, Śrem, Grabik, Korytów, Kurów W. 11.20 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór
Mieszków, Z.Brzeźnica

Strona 1 z 27 1 2 3 4 > >>
GALERIA
Albumy
OSIĄGNIĘCIA
Zawody Sportowe
Osiągnięcia Uczniów
DOKUMENTACJA
Uroczystości szkolne
Programy
Dokumenty
Procedury postępowania
1% Dla Mojej Szkoły
BANERY

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie 'Przyjazna Szkoła', www.ps.org.plBIP

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Dziennik elektroniczny dla SP


Platforma Fronter


Dziennik elektroniczny dla GP


RZECZNIK PRAW DZIECKA


RZECZNIK PRAW DZIECKA


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach


GMINA GAWORZYCE

Powiat Polkowicki

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

KURATORIUM OŚWIATY WROCŁAW

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolorowe boiska

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.