Get the Flash Player to see this rotator.
SZKOŁA

Aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Publiczne
Baza Dydaktyczna
Dyrekcja
Kadra
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Administracja
Kontakt
UCZNIOWIE
Kalendarz
Z życia szkoły
Patroni roku 2015
Dowozy Uczniów
Dzwonki
SU
Działalność SU
Klasy
Wym. Eduk. SP
Wym. Eduk. GP
Rzecznik Praw
Kodeks Etyczny
Podręczniki SP
Podręczniki GP
RODZICE
Rada Rodziców
Informacje
PLAN LEKCJI
SP I -VI
GP I-III
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła
Zajęcia Dodatkowe
Akcje Wolontariatu
Gazetka Szkolna
Projekty
UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJUM
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PONADGIMNAZJALNYCH W DOLNOŚLĄSKIM
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.


Podstawa prawna: art.9 ust.2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7, z poźn. zm.)

Rekrutacja elektroniczna obowiązuje absolwentów gimnazjum, którzy starają się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w Głogowie
• link do strony: www.dolnoslaskie.edu.com.pl
• następnie w menu znajdziesz: załóż konto, zapamiętaj login i hasło
• następnie wykonuj zadane polecenia i przechodź dalej
• zapisz i wydrukuj podanie
• komputer wskaże Ci punkt naboru
• pod wskazany adres podanej szkoły zanieś podanie
• podanie ma być podpisane prze Ciebie i prawnych opiekunów

Terminarz rekrutacji
• od 02 czerwca do 25 czerwca 2015 r.
• rejestracja kandydatów w systemie i złożenie podania w sekretariacie szkoły (wydrukowane podania
składane są tylko w szkole I wyboru)
• od 26 czerwca do 29 czerwca 2015 r.
• składanie w szkole pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o
wyniku egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów;
• do 02 lipca 2015 r.
• ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych;
• do 06 lipca 2015 r.
• złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginałów
świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
• do 07 lipca 2015 r.
• ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych do szkoły.
Turniej piłki ręcznej
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT Gaworzyce, 30.05.2015r.

CELE TURNIEJU
• Popularyzacja piłki ręcznej wśród młodzieży
• Zachęcanie młodzieży do uprawiania sportu
• Rywalizacja sportowa w duchu fair play
• Atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego
• Integracja młodzieży gimnazjalnej
• Zapoznanie uczniów z przepisami oraz organizacją zawodów

MIEJSCE
Sala gimnastyczna Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach ul. Szkolna 211
(przewiduje się możliwość rozegrania turnieju na boisku tartanowym)

ORGANIZATOR
• Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
• Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach

ZASADY UCZESTNICTWA
• W turnieju udział biorą dziewczęta szkół gimnazjalnych – rocznik 1999 – 2001
• Drużyna liczy 10 osób

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
• Obowiązuje regulamin zawodów wg kalendarza SZS na rok szkolny 2014/2015 – p. ręczna
• Czas gry 2 x 10 min
• Za zwycięstwo przyznaje się 2 pkt.
• Za remis przyznaje się 1 pkt.
• Za porażkę 0 pkt.

NAGRODY
Puchary i dyplomy dla każdej drużyny
Zebranie z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w 2015/2016
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach

SERDECZNIE ZAPRASZA

rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczną naukę w klasie I
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
na spotkanie informacyjne

8 czerwca 2015r. godz. 15.30

Informacja dla rodziców uczniów kl 4 przystępujących do egzaminy na kartę rowerową
W dniu 20.05.2015 odbędzie się egzamin teoretyczny na Kartę Rowerową
9:55 - 10:40 uczniowie klasy 4a
10:55 - 11:40 uczniowie klasy 4b

Uczniowie klas 5 i 6, którzy nie posiadają karty rowerowej mogą przystąpić do egzaminu.


27.05.2015 uczniowie, którzy zaliczą egzamin teoretyczny przystąpią do drugiego etapu egzaminy praktycznego jazdy rowerem w obecności policjanta. Egzamin odbędzie się w godzinach 9:55 - 11:40.

Podstawa prawna - Kodeks Drogowy Dla Rowerzystów
Art. 33, pkt5
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.

Art. 87, pkt3
Nie wymaga się uprawnienia do:
1) kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat.

Art. 96, pkt 1 i 2
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
1) rowerem i wózkiem rowerowym - jest karta rowerowa
2) Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej.
11 maja Dzień Bez Śmieci
11 maja już po raz dziewiąty obchodzimy Dzień bez Śmiecenia.Zachęcamy do włączenia się do akcji poprzez:

- wejście na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl i przesłanie kartki do placówek oświatowych i innych podmiotów działających na terenie naszej Gminy

- dołączenie do kampanii prowadzonej na facebooku http://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia oraz polubienie naszego profilu

Przyłącz się do akcji i wyślij kartkę przyjaciołom, znajomym i bliskim
Gminny konkurs Wierszowisko
Dnia 17.04.2015 r komisja w składzie:
1. Bronisława Golonka – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach
2. Halina Rąbalska – nauczyciel
3. Eleonora Cielecka - nauczyciel

dokonała przesłuchania 68 uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Wierszowisko” z Punktu Przedszkolnego w Koźlicach, Przedszkola Gminnego i Szkoły Podstawowej w Gaworzycach.

W kategorii klas I - II:
I miejsce - Julia Gaj – I c , Kinga Olszewska – II a, Karolina Chołoda – I a
II miejsce - Mateusz Pakuła – II a, Julia Demska – I a
III miejsce - Kacper Heleniak – I a


Wyróżnienie:
Julia Mały – II b
Malwina Urbaniak – II a
Justyna Kuczak – II b
Alicja Kukułka – II a
Marta Kukułka – II a


W kategorii klas III -IV:
I miejsce - Dominika Droszczak – IV a, Nikola Kwiatkowska – III a
II miejsce - Julia Kaczmarek – III b
III miejsce - Małgorzata Konon – IV b


Wyróżnienie:
Tatiana Kaczanowska – IV a,
Eliza Mikuła – IV b,
Afrodyta Kurek – IV a,
Daria Wypych – III b


W kategorii klas V -VI:
I miejsce - Ania Kwiatkowska
II miejsce - Patrycja Andrzejewska
III miejsce - Jagoda Kurpet


Wyróżnienie:
Wiktoria Zienkiewicz
Daria Hajduk
Podziękowanie za przekazanie 1% podatku.
Zespół Edukacyjny w Gaworzycach otrzymał
dotację w wysokości 5 980,78 zł ze Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" z siedzibą w Mysłowicach w ramach akcji 1% podatku.

Środki zostaną przeznaczone na zakup mebli do klas.

Serdecznie dziękujemy za przekazanie Szkole swojego 1%.

OPŁATY ZA DOŻYWIANIE
OPŁATY ZA DOŻYWIANIE DZIECKA W ZESPOLE EDUKACYJNYM
W GAWORZYCACH MOŻNA DOKONYWAĆ
NA KONTO BANKOWE NR :
24 8653 0004 0000 0094 2847 0003
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE O/GAWORZYCE

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GAWORZYCACH
UL. SZKOLNA 211 59-180 GAWORZYCE
PRZELEW W TYTULE: ZUPA/ŚNIADANIE/NAPÓJ;
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ; M-C …........... 2015 r.

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE M-C MAJ 2015 r.
Śniadanie (KANAPKA + NAPÓJ): 20 dni x 2,10 zł= 42,00 zł
Zupa: 20 dni x 1,50 zł=30,00 zł
Napój: 20 dni x 0,50 zł=10,00 zł

Opłaty przyjmowane są do dnia 10 każdego miesiąca
Zebrania z rodzicami
Szkoła Podstawowa 15.04.2015r. środa
godz. 15.00-16.00 kl. I-III,
godz. 16.00-17.00 kl.4-6

Gimnazjum czwartek
16.04.2015r. godz. 15.00-16.00
opłata za wyżywienie
OGŁOSZENIE
OPŁATY ZA DOŻYWIANIE DZIECKA W ZESPOLE EDUKACYJNYM
W GAWORZYCACH MOŻNA DOKONYWAĆ
NA KONTO BANKOWE NR :
24 8653 0004 0000 0094 2847 0003
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE O/GAWORZYCE

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GAWORZYCACH
UL. SZKOLNA 211 59-180 GAWORZYCE
PRZELEW W TYTULE: ZUPA/ŚNIADANIE/NAPÓJ;
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ; M-C …........... 2015 r.

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE M-C KWIECIEŃ 2015 r.
Klasy Szkoły Podstawowej
Śniadanie (KANAPKA + NAPÓJ): 16 dni x 2,10 zł=33,60 zł
Zupa: 16 dni x 1,50 zł=24,00 zł
Napój: 16 dni x 0,50 zł=8,00 zł

Klasy Gimnazjum
Śniadanie (KANAPKA + NAPÓJ): 15 dni x 2,10 zł=31,50 zł
Zupa: 15 dni x 1,50 zł=22,50 zł
Napój: 15 dni x 0,50 zł=7,50 zł

Opłaty przyjmowane są do dnia 10 każdego miesiąca
Dni wolne od zajęć w szkole
Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w miesiącu kwietniu 2015

1.04.2015 - ogólnopolski sprawdzian uczniów klas VI
wolne klasy I-V Szkoła Podstawowa
Gimnazjum lekcje zgodnie z planem

Przerwa świąteczna 02-07.04.2015 (od czwartku do wtorku)

21-23.04.2015r. egzamin gimnazjalny
wolne klasy I-II Gimnazjum
natomiast 23.04.2015 - wolne uczniowie SP + GP

Nadmieniamy, iż na wniosek rodzica - prawnego opiekuna szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
Strona 1 z 16 1 2 3 4 > >>
GALERIA
Albumy
OSIĄGNIĘCIA
Zawody Sportowe
Osiągnięcia Uczniów
DOKUMENTACJA
Uroczystości szkolne
Programy
Dokumenty
Procedury postępowania
1% Dla Mojej Szkoły
BANERY

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie 'Przyjazna Szkoła', www.ps.org.pl

BIP

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Dziennik elektroniczny dla SP


Platforma Fronter


Dziennik elektroniczny dla GP


RZECZNIK PRAW DZIECKA


RZECZNIK PRAW DZIECKA


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach


GMINA GAWORZYCE

Powiat Polkowicki

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

KURATORIUM OŚWIATY WROCŁAW

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolorowe boiska

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.