Get the Flash Player to see this rotator.
SZKOŁA

Aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Publiczne
Baza Dydaktyczna
Dyrekcja
Kadra
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Administracja
Kontakt
UCZNIOWIE
Kalendarz
Z życia szkoły
Patroni roku 2015
Dowozy Uczniów
Dzwonki
SU
Działalność SU
Klasy
Wym. Eduk. SP
Wym. Eduk. GP
Rzecznik Praw
Kodeks Etyczny
Podręczniki SP
Podręczniki GP
RODZICE
Rada Rodziców
Informacje
PLAN LEKCJI
SP I -VI
GP I-III
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła
Zajęcia Dodatkowe
Akcje Wolontariatu
Gazetka Szkolna
Projekty
Spotkanie dla rodziców
Dnia 8.10.2015r. o godz. 16.00 odbędzie się w szkole spotkanie dla rodziców klas I-VI
z p. Łukaszem Rachwalskim, który jest policjantem, terapeutą i specjalistą ds. uzależnień.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie.
Dożywianie
OGŁOSZENIE
OPŁATY ZA DOŻYWIANIE DZIECKA W ZESPOLE EDUKACYJNYM
W GAWORZYCACH MOŻNA DOKONYWAĆ
NA KONTO BANKOWE NR :
24 8653 0004 0000 0094 2847 0003
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE O/GAWORZYCE

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GAWORZYCACH
UL. SZKOLNA 211 59-180 GAWORZYCE
PRZELEW W TYTULE: ZUPA/ŚNIADANIE/NAPÓJ;
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA; KLASA ; M-C …........... 2015 r.

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE M-C PAŹDZIERNIK 2015 r.
Śniadanie (KANAPKA + NAPÓJ): 21 dni x 2,10 zł=44,10 zł
Zupa: 21 dni x 1,50 zł=31,50 zł
Napój: 21 dni x 0,50 zł=10,50 zł

Opłaty przyjmowane są do dnia 10 każdego miesiąca
Rodzice
KOMUNIKAT DO RODZICÓW!

Rodzice, którzy w dniu 1 września 2015r. dokonali wpłaty
na ubezpieczenie uczniów i otrzymali pokwitowanie nr
AN 502117
AN 502118;
AN 502119;

AN 502120;

bardzo proszę o pilny kontakt
ze szkołą - osobiście lub telefonicznie 768316207
Zebranie z rodzicami
Tematem zebrań z rodzicami będzie ogólna organizacja roku szkolnego 2015/2016

09.09.2015r. godz. 15.30 kl. I-III SP, godz. 16.00 kl.4-6 SP

10.09.2015r. gimnazjum 15.30
mPotęga

W ramach drugiej edycji programu grantowego „mPotęga”, Fundacja mBanku przyznała 61 grantów (nadesłano 292 wnioski). Szkoła Podstawowa w Gaworzycach zgłosiła swój wniosek i otrzymaliśmy grant w wysokości 5 tysięcy złotych. Założeniem projektu jest rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania przedmiotem matematyka. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na wzbogacenie bazy edukacyjnej szkoły (książki, gry matematyczne, sprzęt geometryczny).

Pierwszym działaniem w ramach programu będzie udział naszej szkoły w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Celem akcji będzie propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.
Uczniowie wezmą również udział w zajęciach mających na celu pokazanie sposobów wykorzystania matematyki w sytuacjach spotykanych w życiu rodzinnym i zawodowym. Będą rozwijać umiejętności współpracy w grupie, sztuki kompromisu i dokonywania wyborów. Nie zabraknie działań, które będą bawić i uczyć jednocześnie.
Ruszamy we wrześniu 2015 r.
Dożywianie
OGŁOSZENIE
OPŁATY ZA DOŻYWIANIE DZIECKA W ZESPOLE EDUKACYJNYM
W GAWORZYCACH MOŻNA DOKONYWAĆ
NA KONTO BANKOWE NR :
24 8653 0004 0000 0094 2847 0003
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE O/GAWORZYCE

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GAWORZYCACH
UL. SZKOLNA 211 59-180 GAWORZYCE
PRZELEW W TYTULE: ZUPA/ŚNIADANIE/NAPÓJ;
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA; KLASA ; M-C …........... 2015 r.

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE M-C WRZESIEŃ 2015 r.
Śniadanie (KANAPKA + NAPÓJ): 21 dni x 2,10 zł=44,10 zł
Zupa: 21 dni x 1,50 zł=31,50 zł
Napój: 21 dni x 0,50 zł=10,50 zł

Opłaty przyjmowane są do dnia 10 każdego miesiąca
Świetlica szkolna
Świetlica oferuje opiekę uczniom naszej szkoły w godzinach 7:00-15:00.

W przypadku chęci zapisania swojego dziecka na świetlicę należy wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną na rok szkolny 2015/2016” i wypełnioną oddać w sekretariacie szkoły.

W przypadku gdy rodzice lub inne osoby upoważnione chcą odbierać swoje dziecko, które jest objęte opieką świetlicową, bezpośrednio po zajęciach, są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu opiekunowi świetlicy.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


Przywozy 1 września
PKS I PKS II BUS
7:25 Kurów Wielki 710 Korytów, Grabik7:35 Mieszków
7:28 Dalków 715 Śrem , Witanowice7:40 szkoła
7:34 Gostyń 7:27 szkoła 7:50 Dzików
7:38 szkoła7:35 N.Jabłona, N.Dwór7:55 szkoła
7:47 Kłobuczyn7:45 szkoła
7:55 szkoła7:48 Koźlice
7:55 szkoła


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


08:10 - 08:50 MSZA ŚWIĘTA KLAS IV-VI I GIMNAZJUM

08:10 - 09:10 APEL KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

09:20 - 10:05 MSZA ŚWIĘTA KLAS I-III

09:10 - 09:50 UROCZYSTY APEL KLAS IV – VI I GIMNAZJUM

09:55 - 10:15 SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI UCZNIÓW
GIMNAZJUM PUBLICZNEGO I KLAS IV-VI

10:20 - odwozy
PKS 1 - Koźlice, Kłobuczyn, Gostyń, Dalków, Witanowice , Śrem, Grabik, Korytów
PKS II - Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Mieszków, Zimna Brzeźnica, Kurów W.

Ubezpieczenie
UWAGA

Ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2015/2016


Firma ubezpieczeniowa: COMPENSA
Wysokość składki: 45,00zł (czterdzieści pięć złotych)
Termin opłacenia składki: 30 września 2015r.
Suma ubezpieczenia 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
Nowe odwozy
ODWÓZ I
PKS I
12.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice

PKS II
12.45 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Zimna Brzeźnica, Mieszków
13.20 Gostyń, Dalków, Kurów W.

ODWÓZ II
PKS I
13.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice

PKS II
13.45 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Zimna Brzeźnica, Mieszków, Gostyń, Dalków, Kurów W.


ODWÓZ III
PKS I
14.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice,

PKS II
14.45 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Zimna Brzeźnica, Mieszków, Gostyń, Dalków, Kurów W.
Stypendia socjalne na rok szkolny 2015/2016
Informujemy, że w terminie do 15 września br. w Urzędzie Gminy Gaworzyce można składać wnioski na stypendium socjalne dla :

1. Uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Strona 1 z 19 1 2 3 4 > >>
GALERIA
Albumy
OSIĄGNIĘCIA
Zawody Sportowe
Osiągnięcia Uczniów
DOKUMENTACJA
Uroczystości szkolne
Programy
Dokumenty
Procedury postępowania
1% Dla Mojej Szkoły
BANERY

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie 'Przyjazna Szkoła', www.ps.org.pl

BIP

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Dziennik elektroniczny dla SP


Platforma Fronter


Dziennik elektroniczny dla GP


RZECZNIK PRAW DZIECKA


RZECZNIK PRAW DZIECKA


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach


GMINA GAWORZYCE

Powiat Polkowicki

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

KURATORIUM OŚWIATY WROCŁAW

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolorowe boiska

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.