Get the Flash Player to see this rotator.
SZKOŁA

Aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Publiczne
Baza Dydaktyczna
Dyrekcja
Kadra
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Administracja
Kontakt
UCZNIOWIE
Kalendarz
Kl. III GP
Patron roku 2016
Dowozy Uczniów
Dzwonki
SU
Działalność SU
Klasy
Wym. Eduk. SP
Wym. Eduk. GP
Rzecznik Praw
Kodeks Etyczny
Podręczniki SP
Podręczniki GP
RODZICE
Rada Rodziców
Informacje
PLAN LEKCJI
SP I -VI
GP I-III
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła
Zajęcia Dodatkowe
Akcje Wolontariatu
Gazetka Szkolna
Projekty
KONKURS ANGIELSKO- NIEMIECKI
LEKSYKALNY KONKURSU ANGIELSKO-NIEMIECKIEGO
W dniu 3 lutego 2017r został przeprowadzony szkolny konkurs leksykalny angielsko-niemiecki.
Konkurs miał na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i angielskim, kształtowanie podstawowych umiejętności lingwistycznych i komunikacyjnych, stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i wyłonienie uczniów z najlepszą znajomością języka niemieckiego i angielskiego, pogłębienie motywacji do nauki języków obcych oraz promocja obu języków.
Koordynatorami konkursu były nauczycielka języka niemieckiego Justyna Szymańska-Mały i nauczycielka języka angielskiego Paulina Sobczak . Do konkursu zgłosiło się łącznie 10 uczniów klas II i III gimnazjum. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego z obu języków. Maksymalna punktacja z obu testów wynosiła 40 punktów.


WYNIKI KONKURSU
I m-ce Marcela Matkowska
II m-ce Maja Soja
III m-ce Aleksandra Saj
PUCHAR PRZECHODNI
PODSUMOWANIE I TURY WALKI UCZNIÓW GIMNAZJUM
O PUCHAR PRZECHODNI DYREKTORA I SEMESTR

Puchar przechodni jest wyrazem uznania społeczności szkolnej dla klasy, która przy wyznaczonych działaniach zdobędzie największą liczbę punktów
1. Puchar przyznawany jest za całokształt osiągnięć, po zakończeniu planowanych działań
2. Puchar przyznaje Dyrekcja Szkoły wraz z opiekunem Samorządu dla klasy, która zdobyła największą liczbę punktów.
3. Puchar jest wręczany na uroczystym apelu podsumowującym, na ręce samorządu klasowego i wychowawcy klasy
4. Punkty za każde działanie przyznaje komisja w składzie: Dyrekcja szkoły, nauczyciel odpowiedzialny za zadanie, 3 osoba powołana do komisji przy każdym działaniu

9 lutego 2017r. odbył się apel poświęcony podsumowaniu punktów w zmaganiach gimnazjalistów o Puchar Przechodni Dyrektora. Uczniowie gimnazjum brali udział w 8 zmaganiach, które zostały przygotowane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego:
1. Zachowanie klasy na przerwach, stołówce, lekcjach (zachowanie było oceniane od października do stycznia przez nauczycieli, panią pedagog, kucharki)
2. Dbałość o czyste szatnie ( sprawdzana czystość w szatni od października do stycznia)
3. Wykonanie kotylionu na apel z okazji Święta Niepodległości
4. Konkurs: „Klasa najbardziej życzliwa”
5. Konkurs: „Najbardziej pozytywna klasa ” (konkurs zorganizowany w związku ze Światowym Dniem Życzliwości)
6. Konkurs: „Najbardziej tradycyjna choinka”
7. Turniej mikołajkowy
8. Góra Grosza


We wszystkich konkurencjach uczniowie otrzymywali punkty od 0 do 10. Jeżeli do zmagań dołączył się wychowawca klasa otrzymywała dodatkowe 5 punktów. Oto wyniki I tury zmagań gimnazjalistów:
I m-ce kl. IIII B
II m-ce kl. III A
III m-ce kl. II B
IV m-ce kl. II A
V m-ce kl. I A
VI m-ce kl. I B
Konkurs o Puchar Przechodni Dyrektora przygotowały i przeprowadziły opiekunki Samorządu Uczniowskiego w gimnazjum Anna Ganczarska i Justyna Szymańska-Mały
WZOROWY UCZEŃ 2016/2017
8 lutego odbyła się w naszej szkole uroczystość WZOROWEGO UCZNIA.


GALA WZOROWY UCZEŃ


Myśl przewodnia tegorocznej uroczystości to słowa Jana Pawła II:

„ ...Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.
Wiedza bowiem otwiera horyzont i sprzyja rozwojowi człowieka.”


Na uroczystości wręczenia LISTÓW POCHWALNYCH I GRATULACYJNYCH gościliśmy uczniów, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen co najmniej 4,75, a także wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz ich rodziców.


Uczniowie spełniający kryterium wzorowego ucznia w SZKOLE PODSTAWOWEJ to:

Klasa IV a:
1.Alicja Kukułka
2.Marta Kukułka
3.Monika Milewska
4.Kinga Olszewska
5.Mateusza Pakuła
6.Malwina Urbaniak
Klasa IV b:
1.Julia Mały
Klasa V a:
1.Nikola Kwiatkowska
Klasa VI a:
1.Dominika Droszczak
Klasa VI b:
1.Małgorzata Konon
2.Gabriela Lazarek
3.Natalia Oleszczyk
4.Alicja Woźniak


Uczniowie spełniający kryterium wzorowego ucznia w GIMNAZJUM PUBLICZNYM to:

Klasa I a:
1. Wiktoria Zienkiewicz
Klasa II a:
1.Magdalena Chołoda
2.Amelia Sicińska
Klasa II b :
1.Magdalena Kuczak
Klasa III a:
1.Izabela Golonka
2.Aleksandra Raczkowska
3.Katarzyna Rygiel
4.Anita Skorus
5.Maja Soja
6.Dawid Urbaniak
Klasa III b:
1.Marta Łoza
2.Marcela Matkowska
3. Aleksandra Saj
4.Wiktor Wilusz
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ- "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
We wtorek 7 lutego br. w naszej szkole odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ekologii i ratownictwa. Służy również propagowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej jest organizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gaworzycach, na czele z Prezesem Tadeuszem Kocikiem, przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach, Dyrekcji Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach oraz Urzędu Gminy.

Jury konkursowe, któremu przewodniczył przedstawiciel KP PSP st. kpt. Piotr Woźniakiewicz wyłoniło następujących zwycięzców tegorocznego turnieju, którym serdecznie gratulujemy:

I grupa wiekowa - Szkoła Podstawowa:
1. Eryk Pieczarka
2. Mateusz Pakuła
3. Mateusz Skorus

II grupa wiekowa - Gimnazjum:
1. Magdalena Chołoda
2. Anita Skorus
3. Klaudia Broszczak
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w swoich grupach wiekowych będą reprezentować Gminę Gaworzyce na turnieju powiatowym, który odbędzie się w marcu w Polkowicach .
BOGOWIE OLIMPU
KLASA IV B- BOGOWIE OLIMPU NA LEKCJI HISTORII
BEZPIECZNY W SIECI
W 2017 roku 7 lutego po raz 13-sty obchodzony będzie Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”;.
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Internet to światowa sieć komputerowa, łącząca ze sobą komputery
na wszystkich kontynentach.
Internet odgrywa bardzo dużą rolę w każdej dziedzinie życia także
w edukacji. Jest uważany za wielki multimedialny podręcznik.
Niestety niesie on także wiele zagrożeń szczególnie dla jego młodych użytkowników.
MATERIAŁY POMOCNICZE NA STRONIE:
www.dzieckowsieci.pl- Link
www. orange.pl/konkurs bezpiecznie tu i tam- Link
www.dbi.pl- Link
BEZPIECZNIE TU I TAM
ZEBRANIE Z RODZICAMI
Dnia 6.02.2017r. ZEBRANIA Z RODZICAMI

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
klasy
IIa godz. 15.30
IIb godz. 15.00
IIc godz. 15.30
IId godz. 16.00
IIIb godz. 16.00
IIIc godz. 15.30
KORNELIADA 2017


DOŻYWIANIE:
OGŁOSZENIE
OPŁATY ZA DOŻYWIANIE DZIECKA W ZESPOLE EDUKACYJNYM
W GAWORZYCACH MOŻNA DOKONYWAĆ
NA KONTO BANKOWE NR :
24 8653 0004 0000 0094 2847 0003
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE O/GAWORZYCE

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GAWORZYCACH
UL. SZKOLNA 211
59-180 GAWORZYCE
PRZELEW W TYTULE: ZUPA/ŚNIADANIE/NAPÓJ;
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ; M-C …........... 2017 r.

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE M-C LUTY 2017 r.
Śniadanie (KANAPKA + NAPÓJ): 10 dni x 2,10 zł=21,00 zł
Zupa: 10 dni x 1,50 zł=15,00 zł
Napój: 10 dni x 0,50 zł=5,00 zł

OPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ DO DNIA 10 LUTEGO 2017 R.
KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA KSIĄŻEK KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
Dnia 30 stycznia 2017 r. w Publicznej Gminnej Bibliotece w Gaworzycach odbył się KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA KSIĄŻEK KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO.
Adresowany był on do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Konkurs ten został zorganizowany z okazji OBCHODÓW DNIA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gaworzycach pod hasłem MISTRZ KORNEL.
W konkursie wzięło udział 23 uczniów.

Celem konkursu było:
• Zainteresowanie dzieci literaturą.
• Popularyzowanie twórczości Kornela Makuszyńskiego.
• Rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich.
• Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości.
• Rozwijanie twórczych talentów.
• Dbałość o kulturę słowa.
• Rozwijanie postaw poznawczych wśród dzieci.
• Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
• Zachęcenie do brania udziału w konkursach.

Komisja w składzie: Bronisława Golonka, Bożena Wojtczak, Agnieszka Samul wyłoniła następujących laureatów konkursu:


Kategoria klas I
I miejsce: Michał Heleniak
II miejsce: Maja Gaj
III miejsce: Filip Mikołajuk

Kategoria klas II
I miejsce: Patrycja Gabrysz
II miejsce: Michał Golonko
III miejsce: Kacper Zielonka

Kategoria klas III
I miejsce: Julia Gaj
II miejsce: Amelia Marzec
III miejsce: Stanisław Kosałka

Strona 1 z 34 1 2 3 4 > >>
GALERIA
Albumy
OSIĄGNIĘCIA
Zawody Sportowe
Osiągnięcia Uczniów
DOKUMENTACJA
Uroczystości szkolne
Programy
Dokumenty
Procedury postępowania
1% Dla Mojej Szkoły
BANERY

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie 'Przyjazna Szkoła', www.ps.org.plBIP

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Dziennik elektroniczny dla SP


Platforma Fronter


Dziennik elektroniczny dla GP


RZECZNIK PRAW DZIECKA


RZECZNIK PRAW DZIECKA


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach


GMINA GAWORZYCE

Powiat Polkowicki

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

KURATORIUM OŚWIATY WROCŁAW

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolorowe boiska

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.